Poppenkast

Georganiseerd complotdenken in Vlaanderen

Case Orange: een kritische bespreking van het Belfort-group symposium over "chemtrails"

with 3 comments

Afgelopen zaterdag, 29 mei 2010, organiseerde de Belfort-group van ex-burgemeester Peter Vereecke in Gent een ietwat controversieel symposium over zogenaamde chemtrails, en ondergetekende was daar natuurlijk bij. Met het woord chemtrails (in tegenstelling tot gewone contrails) doelt men op de witte, uitsluierende condensatiesporen die vliegtuigtuigen achterlaten, en waarvan de Citizens in Action onder leiding van Vereecke geloven dat ze zware metalen, giffen en virussen bevatten. Men gelooft ook dat die ingrediënten doelbewust over onze hoofden worden uitgestrooid door een geheime wereldregering, een schaduwkabinet van duivelse Illuminati, om de wereldbevolking uit te dunnen, het klimaat te manipuleren, aardbevingen te veroorzaken en / of aan mindcontrol te doen.

Op het symposium werd een wetenschappelijk opgebouwd rapport gepresenteerd dat opgesteld werd door enkele anonieme onderzoekers, en de naam “Case Orange” meekreeg (duidelijk verwijzend naar het gebruik van Agent Orange in de Vietnam oorlog). Het doel van het rapport: het bewijzen van “the illegal spraying of harmful substances in the atmosphere by airplanes”, meteen ook de titel van het Belfort symposium. Wat het rapport in essentie doet is het samenbrengen van een hoop vrij beschikbare informatie over tal van historische, politieke, wetenschappelijke en technologische feiten en realiteiten in één verhaal, en die informatie zodanig ordenen dat alles leidt naar de centrale these – die in feite een veronderstelling is – namelijk dat men heimelijk bezig is met het implementeren van geo-engineering op grote schaal, en dit door aerosols in de atmosfeer te brengen via sproeinstallaties op vliegtuigen, of door additieven toe te voegen aan de brandstof van vliegtuigen.

Even in mensentaal: met geo-engineering heeft men het over het algemeen over het doelbewust en op grote schaal manipuleren van het klimaat. Men noemt het soms ook climate engineering. Geo-engineering is erg een ruim begrip en kan gaan over witgeschilderde daken en artificiële bomen die CO2 uit de lucht filteren, maar ook over het fertiliseren van de oceaan met ijzer of het met chemische bestanddelen bewerkstelligen van wittere wolken die meer zonlicht reflecteren, of zelfs het plaatsen van grote spiegels in de ruimte. Uiteraard allemaal binnen de context van het ontwikkelen van een radicale strategie om een eventuele catastrofale opwarming van de aarde tegen te gaan.

Wat de Belfort-group nu beweert (en het rapport expliciet poneert) is dat men een bepaalde geo-engineering techniek die we hierboven nog niet vermeld hebben, namelijk stratospheric aerosol geo-engineering (een vorm van SRM of solar radiation management waarbij sulfaten of zelfs metalen hoog in de atmosfeer zouden gebracht worden om zonlicht te weerkaatsen), reeds stiekem wordt toegepast via de militaire en burgerluchtvaart, m.a.w. dat “men” achter onze rug grote hoeveelheden aerosols (aluminium, barium en strontium volgens de Belfort-group) in de lucht aan het pompen is om de opwarming van de aarde tegen te houden. En dat is wat men noemt: een samenzweringstheorie.

Peter Vereecke van de Belfort-group was er van overtuigd dat hij met dit congres, met alle getuigenissen, feiten en documenten, bij wijze van spreken de Bart De Wever van de chemtrailgemeenschap zou worden, waarbij hij de geldige discussie over uitsluierende contrails uit de marginaliteit van de samenzweringswereld zou halen. De werkelijkheid is helaas anders. Het rapport laat door bepaalde passages zien dat het erg tendentieus is en vanuit een vooropgestelde these werd opgebouwd (zie verder punt 2.3.5 hieronder). Het document kan daarom uiteindelijk toch geklasseerd worden onder de noemer samenzweringsliteratuur.

Zoals we elders op het web al aangaven hoeft de Belfort-group aan niemand te bewijzen dat geo-engineering bestaat, dat het door sommige partijen mogelijks overwogen wordt, en dat het een uiterst complex concept is wat wetgeving en ethiek betreft. Het symposium van de Belfort-group was dus op z’n zachtst gezegd de minst subtiele (en misschien wel intellectueel meest oneerlijke) manier om de problematiek rond geo-engineering bij een breder publiek bekend te maken.

Geo-engineering, met een pejoratieve term soms ook climate hacking genoemd, is een concept dat enkele jaren geleden nog als grenswetenschap beschouwd werd, maar het afgelopen jaar meer dan ooit een thema is geweest in de wereld van de klimaatwetenschappers. Zo werd in februari dit jaar nog een geo-engineering conferentie voor wetenschappers georganiseerd in Asilomar, een symbolische locatie omdat op die plaats in het verleden ook de ethische grenzen omtrent genetische manipulatie besproken en vastgelegd werden. Verder werden er reeds enkele onderzoeken aangaande geo-engineering en beleid ingesteld door gereputeerde wetenschappelijke instellingen zoals de Royal Society, en werden er hoorzittingen gehouden door overheidsorganen in de VS en de UK. Ook werden er reeds tal van kritische en sensibiliserende boeken gepubliceerd over geo-engineering, werd er met Hands Off Mother Earth een beweging tegen geo-engineering opgericht (“established in response to clear indications that government, military and industrial players are attempting to move the climate debate towards embracing geoengineering as a “Plan B” to supplement action on emission reductions”), en het is sinds kort goed mogelijk dat een voorstel van de ETC group tot een moratorium op geo-engineering via de CBD in oktober op de agenda van de Verenigde Naties komt te staan.

In het onderstaande krijgt U een bespreking van wat er allemaal op het symposium aan bod is gekomen, en op het einde komen we nog even terug met enkele aanbevelingen voor de Belfort-group.


International Symposium: the illegal spraying of harmful substances in the atmosphere by airplanes, also known as chemtrails: THE TRUTH. 29 mei 2010

Een kritische bespreking door (ap)

=> Download hier het anonieme rapport Case Orange.

=> Bekijk hier de analyse van het rapport door C. Vermeeren


DEEL 1: VOORMIDDAG

1.1 Vliegtuigmotoren en virussen: Saskia

We pikken in bij Saskia die een amateuristische en fantasierijke lezing over vliegtuigmotoren en vluchttarieven gaf. Saskia is overtuigd wat vliegtuigbrandstof betreft: “there must be some particles in it”. Ook bij de financiële kant van “de zaak” plaatst ze vraagtekens: hoe kan het dat sommige tickets zo goedkoop zijn, en dat sommige lagekostmaatschappijen zo weinig betalen voor hun brandstof? Ze benadrukte tot twee maal toe dat dit vermoedens zijn en geen wetenschap. Om in ware conspiracy-stijl af te sluiten poneert ze tenslotte

We all know they put bacteria and virusses in it probably [sic]. I know mycoplasma comes down from the chemtrails.

waarbij ze verwijst naar een niet bewezen geheime militaire operatie genaamd Cloverleaf, en declareert dat de virussen die volgens haar gesproeid worden door vliegtuigen klavervormig zijn. Vooral de vrouwelijke sprekers op dit symposium blijken erg vatbaar voor vreemde vormen van associatieve logica, zie ook de (ronduit beschamende) lezing van Désirée Röver hieronder.

1.2 Getuigenis: Beatrice

Beatrice overwon een ziekte en ging vervolgens obsessief bezig zijn met gezondheid, zo vernamen we bij haar introductie. Ze is toevallig ook de initiatiefneemster van de halfgare nieuwsbrief De Hoogste Tijd, waarin Rudy (ondertussen ex-kernlid van de Belfort-group) op naam van de Belfort-group al z’n fantasieën over Illuminati en occulte sexnetwerken rond Marc Dutroux kwijt kon. De bijdrage van Beatrice bracht absoluut geen relevante informatie bij, ze riep enkel op “to take the power back”, en bedankte de Belfort-group om de “waarheid” aan het daglicht te brengen. Haar boodschap was in essentie dat burgers de overheid moeten dwingen om een onderzoek in te stellen naar “chemtrails”.

1.3 What in the world are they spraying? door Michael Murphy

De Amerikaan Michael Murphy, afkomstig uit L.A., werd door Vereecke uitgenodigd om een fragment te tonen uit een documentaire die hij aan het maken is over wat hij noemt “the chemtrail-geoengineering issue”. Co-producer Griffin brengt volgens Murphy “a mountain of credibility to the film”, terwijl het diezelfde Griffin betreft die claims verspreidt dat Laetrile een wondermiddel tegen kanker is. Murphy leek te verraden dat hij in de chemtrail-business gestapt is om een centje bij te verdienen, we citeren:

An estimated 10 pct. of the people knows what’s going on, that means 90 pct. of the MARKET that we need to wake up.

Murphy geeft trouwens zelf aan dat hij chemtrails is beginnen “onderzoeken” omdat hij naar L.A. verhuisd was en er geen job kon vinden. Hij gaf ook aan van plan te zijn om een tweede film te maken. Vervolgens zou er dieper ingegaan worden op “the chemtrail-geoengineering issue”, maar concreet betekende dat dat er tal van klassieke conspiracy-ingrediënten aan het betoog in de film toegevoegd werden: kregen we eerst minutenlange beelden van witte strepen in de lucht voorgeschoteld, begeleid door onheilspellende heavy metal muziek, werden er plots allerlei vreemde sprongen in het betoog gemaakt, en werd er gesproken over een kwaadaardige New World Order, een doelbewuste genocide op de mensheid, slijmerig mycoplasma, de Openbaring van Johannes en de vrijmetselaars.

Murphy trok in februari dit jaar naar het wetenschappelijke geo-engineering congres in Asilomar, en legde er beelden en uitspraken vast van gekende klimaatwetenschappers en ingenieurs zoals David Keith en Ken Caldeira. Murphy haalde er een stukje uit waarin Keith het heeft over het mogelijk gebruik van aluminium in SRM of solar radiation management technieken, en spreekt over het in de atmosfeer brengen van 10 tot 20 miljoen ton om als strategie effectief te zijn. Murphy isoleerde het stukje uit zijn context, plaatste het waarschijnlijk ergens op YouTube, en werd vervolgens geweigerd om nog verder verslag uit te brengen over “geoengineering groups”.

Het hoeft geen betoog dat de gewone man in de straat z’n wenkbrauwen fronst als hij hoort praten over geo-engineering, en natuurlijk klinkt het allemaal verontrustend. Murphy maakt in z’n film echter geen intellectueel eerlijke beurt aangaande geo-engineering door (net zoals de Belfort-group en het Case Orange rapport) te springen naar de aanname dat stratospheric aerosol engineering (zoals gezegd slecht één bepaalde vorm van geo-engineering, en de vorm waarmee YouTubers wereldwijd chemtrails nu mee aan het identificeren zijn) reeds clandestien wordt ingezet. Z’n film bevat verder tal van (uiteindelijk onbetrouwbare) getuigenissen met tal van claims over zware metalen in bodemmonsters, merkbare achteruitgang van fauna en flora etc. Murphy zegt: geo-engineers stellen aluminium, barium en strontium voor in hun wetenschappelijke rapporten, en dat komt exact overeen met datgene wat men nu in verhoogde concentraties in de natuur aantreft. Echte harde en concrete bewijzen hiervoor werden niet geleverd.

Het zijn volgens Murphy niet de geoengineers die stiekem een duister plan aan het uitvoeren zijn, het zouden de grote boze bedrijven zijn die zich voorgenomen hebben om alle organische gewassen uit te roeien en te vervangen door genetisch gemodificeerde planten, die resistent zijn tegen aluminium, zodanig dat mensen totaal afhankelijk worden van de bedrijven die de patenten in handen hebben: “you will have to start buying from me”. Volgens Murphy gaat het om “a big corporate take-over”, en dus uiteraard ook om een operatie die ettelijke miljarden dollars kost. Die belangen en investeringen moeten beschermd worden, en dus volgt dat wie onderzoek wil doen naar wat Murphy noemt “the chemtrail-geoengineering issue” rekening zal moet houden met de “major force out there” die maar al te graag wilt dat je dat juist niet doet.

1.4 Intermezzo: rechtzetting, een verloren dichter en middagpauze

Spreekster Marva mocht nog even uitleggen hoe orgoniet werkt, omdat het einde van haar spreekbeurt in het water was gevallen. Orgoniet zou energie transformeren, water en aarde ontgiften, planten wonderbaarlijk doen groeien, en wat meer is: iedereen kan het maken! Over chemtrails had de dame nog te zeggen dat gsm’s “are caused with chemtrail!” Vervolgens mocht “lost poet” Joerie (die net terug was uit India) een gedichtje voordragen waarin hij het had over “a spiritual conspiracy” waarvan hij en de Belfort-group deel van uit maken, “dropping love bombs” and all about “anarchism, websites, blogs, and random acts of kindness”. “Be the change, love is the new religion!” was de coda. Vervogens werd een pauze van één uur ingelast, die opgeleukt werd met een streepje wereldmuziek.


DEEL 2: NAMIDDAG

Peter Vereecke leidde de namiddag in met de negende van Beethoven, en stak een korte speech af waarin hij het had over “the great change in awareness” en “the time to take back liberty, freedom, truth and essence”. De mens moet zich verzetten tegen de Nieuwe Wereldorde, oorlog, onrecht en de vernietiging van de natuur, en de overgang maken naar meer etherische concepten als “oneness, wisdom, and love”. Volgens Vereecke moeten we beseffen dat we “heavenly godlike spiritual beings” zijn. Deze laatste uitspraak kon rekenen op mager applausje van pakweg een kwart van de aanwezigen in het auditorium. Maar goed, Vereecke kondigde aan dat we in de namiddag gingen focussen op feiten en documenten, en op wat sommigen solar radiation management, persisent jet contrails, of stratospheric aerosol geoengineering noemen. De “Manuel” in Vereecke gooit echter alles liever gewoon op een hoopje, en houdt hardnekkig vast aan de term “chemtrails”. Maar eerst was het tijd voor een schokkende getuigenis.

2.1 Getuigenis: Sofia Xenidis

De meest overbodige bijdrage aan het symposium was die van Sofia, een 17-jarig meisje en dochter van een Griekse vader en een Duitse moeder. Sofia kwam in contact met de Belfort-group door haar moeder, die een grote fan is van de zweverige pseudowetenschappers van Project Camelot. Sofia getuigde dat ze op een bepaalde dag – nadat ze van de Belfort-group over chemtrails had gehoord – plots 4 sproeiende vliegtuigen zag opdoemen die vervolgens met hun contrails een schaakbordpatroon in de lucht vormden. Ze raakte toen in paniek, en sindsdien ziet ze elke dag vliegtuigen, zeker wanneer het mooi weer is.  We hebben geen idee waar Sofia precies woonachtig is maar op een bepaald moment heeft ze het over een voorval dat volgens haar op een ware militaire operatie leek, en waarbij ze honderden (!) sproeiende vliegtuigen waarnam. Sofia is angstig en kwaad, bang van kanker, en walgt bij de gedachte dat de mensen zouden besproeid worden als insecten. Ze riep tenslotte op om samen de krachten te bundelen en “change” te forceren.

2.2 Contrails door Stijn Helsen

Vervolgens nam VB-er Eric Cornand het modereren over van Peter Vereecke, en werd Stijn Helsen aangekondigd om het te hebben over contrails en het gedrag van waterdamp in de atmosfeer. Cornand introduceerde Helsen als “the one man who was brave enough to step forward”, en overlaadde hem met tal van epitheta, waarop Helsen snel (en herhaaldelijk) benadrukte dat hij slechts lid was van “a union of amateur weerpeople” (sic), en dat hij geen professionele link heeft met de organisaties waar hij lid van is (de VVV en de VVS). Helsen legde uit wat contrails zijn, en benadrukte dat ze erg onderheving zijn aan variabele omstandigheden als daar zijn hoogte, luchtvochtigheid, en stabiliteit van de lucht. Hij onderscheidde ook drie types van contrails: aerodynamic trails (vortices aan de vleugels), exhaust trails (veroorzaakt door de condensatie van water), en convection trails (waarbij hete lucht condenseert zonder water). De laatste twee types komen evenwel nooit afzonderlijk voor, we hebben altijd het gecombineerde effect, en verschillende resultaten wat de uiteindelijke contrails betreft naargelang de atmosferische omstandigheden. Vanaf het moment dat condensatie optreedt, moeten we spreken van een wolk, en zal de contrail zich ook gedragen als een wolk. Helsen kwam tot de conclusie dat het op zich niet abnormaal is dat een contrail-wolk blijft hangen en uitsluiert (alweer afhankelijk van de atmosferische omstandigheden): “you can have trails that stay there for a long time”. Hij zei verder nog – in het kader van de “chemtrail” discussie – dat je kleine deeltjes aluminium (die volgens de Belforters in de trails zitten) niet zal kunnen zien met het blote oog. Helsen moest plots snel afronden, kreeg voor zijn weinig sensationele lezing een matig applausje, en maakte plaats voor de volgende spreker.

2.3 Case Orange rapport besproken door Coen Vermeeren (TU Delft)

Coen Vermeeren was de spreker wiens identiteit geheim werd gehouden tot op de dag van het symposium zelf, naar verluidt om veiligheidsredenen. Vermeeren is specialist in ruimtetechnologie en werkzaam aan de Technische Universiteit van Delft, en blijkt interesse te hebben in (de technische kant van) samenzweringstheorieën, gezien hij ook de man is die de claims omtrent het vermeende gebruik van explosieven bij de instorting van het WTC in 2001 heeft onderzocht. Op vraag van Peter Vereecke onderwierp hij het anonieme rapport Case Orange (download) aan een leesbeurt, hoewel hij vooraf gewaarschuwd had geen echte specialist te zijn. Hij gaf ook te kennen dat hij niet op het symposium was in opdracht van zijn faculteit, maar gewoon een voorliefde heeft voor out of the box lezingen. Vermeeren gaf ook aan niet onbekend te zijn met de hele con- en chemtrail discussie. In het onderstaande volgt een weergave van Vermeers uiteenzetting over het rapport van de Belfort-group. Een grondige analyse door ons volgt later.

2.3.1 Introductie

Vermeeren besprak de vijf hoofdstukken van het Case Orange rapport waarbij hij introductie en evaluatie voor eigen rekening nam. Een eerste opmerking die de man maakte was dat het altijd dubieus is wanneer een wetenschappelijk rapport anoniem gepubliceerd wordt. Ook waarschuwde hij voor moderne Photoshoptechnieken, bijvoorbeeld in gevallen wanneer spectaculaire afbeeldingen van sproeiende vliegtuigen in chemtraildiscussies worden aangedragen als “bewijs”. Vermeeren lijkt het persoonlijk echter eens te zijn met de Belfort-group dat sommige van de witte vliegtuigstrepen boven onze hoofden vandaag de dag (in zijn geval boven Nederland) niet normaal lijken, zeker niet wanneer hij terugdenkt aan hoe de hemel er vroeger uit zag.

2.3.2 Weermodificatie en de effecten van contrails op het klimaat

In z’n bespreking gaf Vermeeren aan dat contrail science inderdaad een complexe materie is, net omdat er zoveel variabelen in acht genomen moeten worden. Vermeeren gaat relatief snel over tot de opsomming van algemeen bekende gevallen waarbij chemicaliën in de lucht werden en worden gebracht door vliegtuigen, zoals het geval van Vietnam waarbij het land en de bevolking besproeid werden met 42 miljoen liter van de giftige stof agent orange, de (niet altijd even voorspelbare effecten van) cloud seeding praktijken van China, Rusland en de VS (om neerslagpatronen te beïnvloeden) en militair gebruik van chemicaliën in de atmosfeer met voorbeelden uit Duitsland en Californië (waarbij chaff gebruikt wordt om vijandige radars te verstoren en raketten te misleiden).

Vervolgens keert Vermeeren terug naar contrails (die in essentie sowieso “chem”-trails zijn), en zegt hij dat het rapport stelt dat contrails reeds enkele keren wetenschappelijk bestudeerd werden, maar dat de wetenschappelijke kennis over de meteorologische effecten van contrails uiteindelijk nog steeds pover is. Uitzonderlijke wereldgebeurtenissen zoals 9/11 en de vulkaanuitbarsting in Ijsland dé momenten bij uitstek om de effecten van contrails op het weer en het klimaat te bestuderen. De aarde absorbeert immers de warmte van de zon, en wolken spelen in dat proces een regulerende rol door een bepaalde hoeveelheid van het zonlicht terug te kaatsen. Het werkt echter in twee richtingen: wolken kunnen ook de warmte van de zon in onze atmosfeer gevangen houden. Het rapport stelt dat er geen consensus bestaat over wat nu precies de bovenhand haalt. Desalniettemin zou men in de contrail-loze dagen na 9/11 een significante temperatuurstijging gemerkt hebben van 1,1 graad, om daarna weer te zakken met 0,8 graad. Het zou suggereren dat menselijke vliegactiviteit een significante invloed heeft op het klimaat (Vermeeren vergat evenwel te vermelden dat de studie die dat poneerde redelijk wat kritiek losweekte, nvdr). In elk geval moeten contrails beschouwd worden als een serieus te nemen fenomeen, dat de aandacht van (klimaat)wetenschappers verdient.

In het rapport wordt verder nog geredeneerd dat er vandaag juist minder contrails zouden moeten zijn omdat de vliegtuigmotoren tegenwoordig efficiënter en minder vervuilend (zouden moeten) zijn dan vroeger. Het bespreekt ook de mogelijkheid dat de brandstof van militaire toestellen allerlei onbekende, gepatenteerde en potentieel meer vervuilende stoffen bevat, bijvoorbeeld om hun performantie in alle atmosferische omstandigheden optimaal te houden.

2.3.3 Global Warming en geo-engineering met aerosols

Het rapport stelt zich vragen bij (het relatieve non-event, nvdr.) Climate Gate, wil de opwarming van de aarde ter discussie stellen, en poneert dat uiteindelijk niemand de exacte parameters kent — en dus weet of de aarde nu echt aan het opwarmen is. Het rapport maakt vervolgens melding van het IPCC dat reeds publiceerde over het potentieel koelende effect van contrails, en de rol van aerosols daarin (en dus ook de rol van eventuele additieven in de brandstof). Het is klare wetenschap dat aerosols ageren als nuclei waarrond zich waterdruppeltjes vasthechten, en op die manier wolken vormen. Dat is meteen ook de reden dat de uitstoot van aerosols een belangrijk instrument is voor geo-engineers om het klimaat te beïnvloeden en te “controleren”. Het anonieme rapport Case Orange claimt dat de technologie om aan weermodificatie te doen met aerosols vandaag de dag bestaat en aangewend wordt.

2.3.4 Het maatschappelijk debat over contrails

Het rapport stelt dat de discussie over contrails niet gehouden wordt: contrails worden bijvoorbeeld nooit besproken in het nieuws, terwijl er sprake zou zijn van “een enorme toename”. De discussie over “chemtrails” (zie ook beneden) wordt consequent afgedaan als samenzweringstheorie, wordt niet serieus genomen door wetenschappers, en ook milieuorganisatie ondervinden grote problemen bij het aankaarten van het onderwerp.

2.3.4 De geschiedenis van weermodificatie en geo-engineering

Het rapport schets een kort overzicht van 60 jaar (niet zelden ethisch discutabel) experimenteren met het klimaat door overheden en wetenschappers. Het gaat van de testen van Nicolas Tesla, over cloud seeding in WO II en de koude oorlog (Amerika en Rusland), operatie Cirrus (1945-1950, waarbij cloud seeding met ijs gebruikt werd om orkanen te matigen – maar een omgekeerd effect bereikt werd), over militair gebruik van chaff (om vijandelijke rader te verstoren, zie boven), operatie Stormfury (1962-1983), operatie Popeye in Vietnam (1967-1972, waarbij de moesson verlengd werd met 45 dagen om zo de vijandelijke troepen te verzwakken), tot de cloud seeding van de radioactieve wolken na de ramp van Tjernobyl door Rusland (waarbij de fall-out op de hoofden van andere volkeren terecht kwam) en experimenten met ionosferische verhitters (met openlijk traceerbare patenten) zoals H.A.A.R.P. (waarbij de elektromagnetische eigenschappen van de ionosfeer veranderd worden om communicatie te verbeteren). Het rapport stelt dat “alle partijen” in de wereld geëxperimenteerd hebben (en experimenteren met) weermodificatie, en wijdt nog even uit naar atoomtesten in de atmosfeer, waarbij de elektromagnetische impulsen ook heel wat atmosferische wijzigingen veroorzaken.

Het rapport bespreekt vervolgens een (niet geheim) strategische denkoefening van het Amerikaanse leger uit 1996 dat de titel “Owning the weather in 2025” draagt. Het document gaat over wat de titel aangeeft: Amerika wil tegen 2025 in staat zijn om het weer te controleren om zo de dominantie in de lucht en in de gehele wereld te bewaren. Doelen: vijandelijke legers hinderen en ontmoedigen met slechte weersomstandigheden, en de condities voor eigen troepen of bondgenoten optimaliseren, zichtbaarheid vergroten en de keuze van het slagveld zelf bepalen. Het document bevat tevens ook een disclaimer die stelt dat het fictieve objectieven betreft, en in geen geval het officiële beleid van het Amerikaanse leger weerspiegelt.

Verschillende overheden zijn al jaren bezig met cloud seeding e.d., en het rapport toont aan dat de technologie om chemicaliën in de lucht te brengen met vliegtuigen bestaat, en dat er reeds testen uitgevoerd werden: meerdere patenten voor verstuivers op vliegtuigen werden ingediend, en een patent uit 2009 beschrijft een methode die toepasbaar is in de burgerluchtvaart, en waarbij partikels aan de brandstof kunnen worden toegevoegd. Bijgevolg kan men dus – indien men dat zou willen – deze bestaande technologie aanwenden in het kader van geo-engineering (klimaat doelbewust beïnvloeden om de opwarming van de aarde tegen te gaan) of weermodificatie (met burgerlijke of militaire doeleinden). Vervolgens stelt het rapport dat het enkel een kwestie van tijd is voor de technologie wordt toegepast, “if it is not already ongoing” (de woorden van Vermeer, nvdr.).

2.3.5 Centrale these/veronderstelling van het Case Orange rapport: geo-engineering word heimelijk uitgevoerd

Het rapport Case Orange komt op basis van (a) het feit dat klimaatmanipulatie met stratosferische aerosols door zowel economen als wetenschappers als de goedkoopste en meest effectieve manier bevonden wordt om de opwarming van de aarde radicaal tegen te gaan, en (b) het feit dat bepaalde (al dan niet gekende) patenten aangeven dat de technologie om te “sproeien” bestaat en er bijgevolg reeds testen en experimenten werden uitgevoerd, tot volgende boude uitspraak:

At the time of public release of this research paper in May 2010 our investigation team comes to the conclusion that climate control programs, controlled by the military but approved by governments are silently implemented in order to avoid the worst case scenarios they obviously do not want. […] Since several ionospheric heaters are installed on various places around the globe one can assume that there is wide co-operation between governments in order to reach the climate targets by 2025: controlling the weather and thus the planet.

Met andere woorden claimt het rapport dat geo-engineering de dag van vandaag heimelijk geïmplementeerd word om de dramatische effecten van de opwarming van de aarde te counteren, en dus dat er sprake is van een grootschalige samenzwering op topniveau. In één adem wordt ook het tendentieuze statement gemaakt dat de wetenschappers aan de UEA klimaatdata doelbewust hebben gemanipuleerd (terwijl alle reviews tot nog toe de wetenschappers in kwestie vrijgepleit hebben van wetenschappelijke fraude, nvdr). Het hoofdstuk sluit uiteindelijk af met wat onvervalst samenzweringsdenken te noemen valt:

It is also an interesting path to investigate if ‘Climate Gate’ is not an accident, but a well planned maneuver to gradually prepare the global population for their future on the planet.

Deze bewuste passages kunnen teruggevonden worden op p. 64 van het rapport.

2.3.6 De legale aspecten van geo-engineering

Vooraleer het rapport tot haar eindconclusie komt en enkele aanbevelingen doet, komen de legale aspecten van (de grensoverschrijdende effecten van) weermodificatie en geo-engineering aan bod. In Rusland en China is cloud seeding legaal, net als in de V.S. Er zijn ook de potentiële problemen met militaire luchtvaartactiviteiten, omdat bij militaire operaties vaak gevlogen wordt onder minder strikte condities, en dus in bepaalde gevallen ook wetten kunnen geschonden worden. Tenslotte wordt ook gesproken over het in 2002 afgeketste moratorium op exotische ruimtewapens en op milieu- en klimaatwapens.

2.3.7 Conclusies van het Case Orange rapport

 • Geo-engineering wordt momenteel (door sommigen, nvdr) beschouwd als de beste optie om catastrofale klimaatverandering te stoppen of tegen te gaan.
 • Cirrusvorming door contrails is een realiteit, het fenomeen verdient meer aandacht, en onderzoek er naar moet als serieuze wetenschap beschouwd worden.
 • De U.S. hebben een strategie waarbij ze tegen 2025 het weer onder controle willen hebben, met offensieve en defensieve doeleinden.
 • De technologie om stoffen in de atmosfeer te brengen via de luchtvaart bestaat en is gepatenteerd door Raythion, een bedrijf met banden met het Amerikaanse leger, en door het Amerikaanse leger zelf.
 • Gezien het voorgaande, vinden de anonieme auteurs van het rapport het blijkbaar vanzelfsprekend (“obvious”) dat grootschalige klimaatmodificatie wordt toegepast door de Amerikaanse overheid.
 • De heimelijke en grootschalige implementatie van geo-engineeringprocedures die het rapport veronderstelt kan enkel mogelijk zijn met goedkeuring op de hoogste niveaus van de politiek en de bedrijfswereld.
 • Hoewel het verstuiven van stoffen in de atmosfeer in tal van landen als legaal wordt beschouwd, is het niet onmogelijk dat de aanwezigheid van bepaalde chemicaliën in de atmosfeer nefast kan zijn voor de gezondheid.

2.3.8 Aanbevelingen van het Case Orange rapport

 • Er is momenteel te weinig kennis over de effecten van antropogene cirrusbewolking, en de discussie over deze vorm van bewolking wordt verhinderd door samenzweringstheorieën. Daarom stelt het rapport een onderzoek voor, “from scratch”, waarbij gerichte experimenten worden uitgevoerd, en waarvan de uitkomst openbaar moet worden gemaakt.
 • Het rapport geeft ook aan dat er een andere nomenclatuur zal moeten gehanteerd worden, omdat “chemtrails” als woord niet geaccepteerd wordt in het publieke, wetenschappelijke en politieke debat.
 • De WMO zou de antropogene cirrus moeten aannemen als een nieuwe categorie in hun classificatie van wolkentypes.
 • Men zou een voorstel tot een internationaal moratorium op de ontwikkeling en toepassing van exotische klimaatwapens moeten voorbereiden en indienen.

2.3.9 Evaluatie van het rapport door Coen Vermeeren

Vermeeren vindt (en dit is de mening van Vermeeren, nvdr.) het anonieme onderzoeksrapport “Case Orange” een goed rapport, klassiek en volgens de regels van de kunst opgebouwd, met tal van appendices en controleerbare referenties. Hij noemde het een degelijk onderzoek, maar merkt op dat de meeste informatie waarvan gebruik gemaakt wordt aanwezig is in het publieke domein. De zwakke punten van het rapport zijn volgens Vermeeren de enkele anonieme getuigenissen die er in werden opgenomen, en het feit ook dat het rapport anoniem gepubliceerd is (op andere, door Vermeeren blijkbaar genegeerde zwakke punten komen we later terug, nvdr.). Het rapport hanteert volgens hem geen emotionele toon, zou zich niet erg bezondigen aan overdrijvingen, en betrekt geen andere mogelijke motieven in de discussie dan geo-engineering (die andere “mogelijke” motieven zijn het doelbewust vergiftigen, steriliseren, controleren en / of uitroeien van de wereldbevolking, zoals o.a. Murphy en tal van Belforters geloven, nvdr.).

Vermeeren vindt de aanbevelingen die het rapport doet geldig en zou ze persoonlijk zelf onderschrijven, en zegt dat – hoewel sommigen zullen aanbrengen dat al het aangevoerde bewijsmateriaal circumstantial is – de conclusies volgens hem berusten op stevige logica. De man vindt het persoonlijk zelf ook abnormaal dat contrails zo lang blijven hangen, en vindt dat de gezondheidsaspecten van het fenomeen meer zouden bediscussiëerd mogen worden. Hij meent verder dat het goed idee zou zijn om stalen van vliegtuigbrandstof te nemen en te onderzoeken, en ook om wereldwijd neerslag aan een chemische analyse te onderwerpen. Kortom, Vermeeren vindt dat er geen taboes zouden mogen rusten op de discussie.

2.4 Q & A met Murphy en Vermeeren

In het vragenmoment dat volgde op de bespreking van Vermeeren, en waarbij Murphy ook op het podium werd geroepen, konden de samenzweringstheoretici en kwakzalvers uit het publiek even kort hun ei kwijt over hun zelfgemaakte chemtrail-antidotes en de geheime NWO ontvolkingsstrategieën van de satanische Illuminati. Gelukkig was Vermeeren er nog om even op de kern van de zaak te wijzen: “you can talk about motives, but if you want to convince, you will have to abide by the rules”. Vereecke en co. moeten met andere woorden concreet bewijsmateriaal aandragen en het spel spelen volgens de regels van wetenschap, als ze wetenschappers en vervolgens ook overheden willen overtuigen van de legitimiteit van hun bezorgdheden. Toen Saskia vanuit het publiek vroeg: “Official people say we have no proof. Is this report proof? To put it on a political agenda?” antwoordde Vermeeren dat de anonimiteit van het rapport een groot probleem vormt, en eindigde hij met een leuke sneer naar de politiek, stellend dat politici slechts denken in termijnen van vier jaar. Waarop Peter Vereecke het woord nam en verklaarde het rapport (desalniettemin) te zullen versturen naar ambassades wereldwijd en de internationale pers, om het maatschappelijke debat op te starten. De namiddag eindigde aldus met een emotionele uitbarsting, waarbij revolutionaire en strijdlustige taal werd gesproken.


DEEL 3: AVOND

3.1 Desirée Röver over de effecten van chemtrails op plant, dier en mens

De lezing van de notoir antivaxxer en zelfverklaard medisch onderzoeksjournaliste Désirée Röver was werkelijk het trieste en ronduit beschamende dieptepunt van het symposium georganiseerd door de Belfort-group. Werd uit (de analyse van) het Case Orange rapport (door Coen Vermeeren) duidelijk dat er aantal zorgwekkende thema’s bestaan aangaande het klimaat en de technologie die toelaat om het doelbewust te manipuleren, mondde het symposium van de Belfort-group met de lezing van Röver uit in een ware – vergeef ons het lelijke woord – diarree van kwakzalverij, pseudowetenschap, paniekzaaierij en paranoïa.

Volgens Röver worden er dagelijks materialen verstuifd in onze atmosfeer die binnen de minuut systemische effecten hebben op de mens. Nadat ze de helft van haar tijd off-topic verspilde aan een stroom van Jew, excuseer: New World Order retoriek over de Bilderberg groep en de Trilaterale commissie (volgens haar de verantwoordelijken achter het vermeende besproeien van de mensheid), kwam ze uiteindelijk tot het punt waarvoor ze door Vereecke was uitgenodigd: hoe kan je je beschermen tegen chemtrails? Het was een roundup van allerlei alternatieve, pseudowetenschappelijke en zelfs potentieel schadelijke “kuren”: chembusters, orgonen, vloeibare homeopathie, silica D30 (“maybe they work with nanoparticles”), bentonite klei, colloidiaal zilver, chlorella, spirulina, en allerhande kruiden en schimmels.

Het absurde nulpunt in Rövers apocalyptische lezing werd bereikt toen ze zei dat “men” kleine zelfgemaakte nanorobotjes uitstrooit boven de mensheid die ons lichaam binnendringen en de mysterieuze Morgellons ziekte veroorzaken (klik hier als je meer wil weten over deze ziekte en de geruchten er rond). Röver kreeg aan het eind van haar uiterst warrige uiteenzetting een wat ons betreft veel te luid applaus, aangevende dat het publiek vol met al even warrige collega’s zat. Het was werkelijk de anti-climax van de dag, een ethisch onverantwoord bombardement van angstzaaierij, een psychotische mix van desinformatie en pseudowetenschap. Dit onderdeel van het symposium was dé reden waarom het niet aan de Universiteit had moeten plaatsvinden.

3.2 Bye Bye Blue Sky: de chemtraildocumentaire van Patrick Passin

Tot slot vertoonde Patrick Passin, Frans auteur en niet toevallig ook een notoire 9/11 truther, op het symposium van de Belfort-group z’n film Bye Bye Blue Sky. In de documentaire – voornamelijk opgebouwd uit getuigenissen van believers en beelden van contrails – passeert Vereecke regelmatig de revue als interviewee. Hij heeft het er onder andere over de “virologische producten” die volgens hem gesproeid worden, en waarvoor vooral kleine kinderen kwetsbaar zijn. Vereecke legt ook expliciet de link tussen “chemtrails” en ziektes als Parkinson, autisme en kanker. In de docu komen verder ook H.A.A.R.P., de Morgellons ziekte, mind control, geheime internationale militaire operaties (Russisch vliegtuig met Amerikaanse piloot), en internetintriges (bedreigingen op blogs, desinfo gefinancierd door overheden) aan bod. De meest interessante bijdrage aan de film kwam van een Europarlementslid die zei dat het debat over contrails wetenschappelijk zal moeten gevoerd worden, omdat de politiek op die (en enkel die) resultaten zit te wachten om aan besluitvorming te doen. De man waarschuwde ook dat het voor een politicus niet evident is om zich uit te spreken over (of te moeien in) supranationale aangelegenheden, en vooral niet wanneer het activiteiten van militairen en militaire organisaties betreft.

3.3 Afsluiter door Peter Vereecke

Vereecke sloot de dag af met te stellen dat hij een duidelijk antwoord wil op de vragen: worden we besproeid, zijn we ooit besproeid geweest, en is het “hun” intentie om het opnieuw te doen? Vervolgens vloeide z’n betoog over in een eschatologische en spirituele epiloog waarin aangekondigd werd dat we aan de vooravond van een nieuw tijdperk staan, en dat vandaag (29 mei) de dag is waarop de mens z’n vrijheid terugneemt en opnieuw gaat beseffen wat hij “echt” is: “godlike and divine”. Tot slot verwees Vereecke nog naar de schattige waterkristallen van pseudowetenschapper Masaru Emoto, en de spirituele boodschappen van de Nederlandse nepguru Marcel Messing.


Aanbevelingen en road map voor de Belfort-group

door (ap)

Zoals gezegd is het anonieme rapport Case Orange dat door de Belfort-group op het symposium werd voorgesteld, structureel opgesteld als een wetenschappelijk onderzoek, maar kan men niet ontsnappen aan de vaststelling dat het rapport (a) tendentieus is aangaande de mening die het naar voor brengt omtrent de opwarming van de aarde en de wetenschappelijke consensus daarover, en (b) in essentie samenzweringsliteratuur is wat betreft de centrale en speculatieve these waar het hele betoog op gericht is: de claim dat een bepaalde vorm van geo-engineering in het grootste geheim en op grote schaal wordt geïmplementeerd. Het rapport levert geen enkel bewijs dat er een grote klimaatsamenzwering aan de gang is, en zal door de beschuldiging die er in centraal staat waarschijnlijk eerder contraproductief werken en een open en oprechte discussie over eventueel schadelijke stoffen in contrails alleen maar bemoeilijken of verhinderen. Het is alsof men zou stellen dat iemand een terrorist is omdat hij in z’n tuinhuis enkele ingrediënten heeft staan waarmee je een bom kan maken.

Desalniettemin slaagt het rapport er wel in om een hoop informatie samen te brengen die te maken heeft met het in de lucht brengen van chemicaliën door menselijke activiteit (in het kader van weermodificatie en militaire operaties), het onder de aandacht brengen van enkele zorgwekkende klimaat-issues en technologieën, en pleit het ook voor een waardering van contrail science. Dat laatste is zeker waardevol, omdat er effectief meer onderzoek nodig is naar de effecten van contrails op het klimaat en wolkenformatie.

De voor de Belfort-group meest nuttige aanbeveling die in het rapport wordt uitgedrukt is de noodzaak om te veranderen van nomenclatuur. Wil Peter Vereecke ooit ontsnappen aan de samenzweringshoek waar hij naar eigen zeggen door velen (en in zijn ogen onterecht) wordt ingeduwd, zal hij vooral dat advies ter harte moeten nemen: de term “chemtrails” zal moeten geschrapt worden uit het woordenboek van de Belfort-group (daar gaat de titel “chemtrailburgemeester”), en een nieuwe nomenclatuur zal moeten gehanteerd worden. De term antropogene cirrus (en als het echt moet aangevuld met het voorvoegsel toxisch) lijkt ons het beste alternatief.

Tot slot zijn er nog een aantal essentiële stappen die Vereecke zal moeten ondernemen om (laten we duidelijk wezen: bepaalde aspecten van) zijn case geloofwaardig te maken, en bij wetenschappers en beleidsmakers onder de aandacht te brengen:

 • Het rapport moet stevig gefilterd en compleet herschreven worden zodat de hierboven aangegeven samenzweringstheorie niet het convergentiepunt van het betoog vormt.
 • Vereecke zal moeten stoppen met zaken als het openlijk beschuldigen van de U.S. van het opzettelijk veroorzaken van aardbevingen, iets wat pure science-fiction is, en afstand nemen van het soort “anti-NWO discours” dat wereldwijd door extremisten van allerlei pluimage gevoerd wordt.
 • Vereecke dient ook expliciet afstand te nemen van gevaarlijke kwakzalvers zoals Désirée Röver, en de banden te verbreken met dubieuze partnerorganisaties zoals Argusoog.org en De Hoogste Tijd — en als het even kan ook met opportunistische en extremistische VB-ers die z’n burgergroepering lijkt aan te trekken.
 • Vereecke moet stoppen met het georganiseerd promoten van pseudowetenschappelijke en in sommige gevallen schadelijke remedies tegen (de vermeende effecten van) “chemtrails” (op onze gezondheid).
 • Vereecke zal de Citizens In Actions website moeten opdoeken, omdat – hoewel ergens aangegeven wordt dat de overeenkomst berust op toeval – een Amerikaanse organisatie met dezelfde naam (en op hetzelfde online netwerk) banden heeft met een stelletje idioten die men Tea-partiers noemt. De achterban aanmanen om te stoppen met Herman van Rompuy met behulp van Photoshop om te toveren tot een moordlustige joker is ook een goed idee.
 • En last but not least zal Vereecke ook de Belfort-group moeten opdoeken, om (alweer: bepaalde aspecten van) z’n zaak en de geloofwaardigheid er van niet in gevaar te brengen: het is immers absoluut contradictorisch — of zeg maar absurd en bespottelijk — dat een organisatie die mogelijke problemen met antropogene cirrusbewolking op de politieke en wetenschappelijke agenda wil zetten, terzelfdertijd ook de Vlaamse antivaccinatielobby vertegenwoordigt en in het kader daarvan folders verspreidt met onverantwoorde en schadelijke desinformatie omtrent vaccins en vaccinatie.

Peter Vereecke heeft met z’n symposium wat ons betreft de lat voor pseudowetenschappers weer wat hoger gelegd. Hij heeft echter absoluut niet bewezen dat er een wereldwijde samenzwering van geo-engineers, bedrijven en Illuminati aan de gang is. Zoals gezegd was dit symposium van de Belfort-group uiteindelijk niets meer dan een brutale en intellectueel oneerlijke poging om geo-engineering bij een breder publiek bekend te maken. Al het overige kon gesitueerd worden tussen verregaande speculatie, pseudowetenschap en morbide fantasie.

Tot slot kunnen we voor de toekomst enkel nog hopen dat Vereecke zich zal weten te ontpoppen tot een rechtgeaarde cirrusspecialist die de wetenschap en de wetenschappelijke methode opnieuw zal kunnen respecteren en omhelzen. Het wordt echter steeds duidelijker dat hij een ietwat angstige, maar vooral verwarde burger is, die desalniettemin z’n moed heeft samengeraapt om midden op het Tien-An-Men plein van Evergem een potje te staan schreeuwen tegen de Grote Onzichtbare Vijand. Maar vooraleer we episch beginnen doen: een kater die achter z’n eigen staart aan zit was een even goede metafoor geweest.

(ap)


Bekijk dit document op Scribd

Written by Kees Orange

1 juni 2010 bij 13:08

Geplaatst in CIA / Belfort Group

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 Reacties

Subscribe to comments with RSS.

 1. Waarde anonieme medemens,
  Je bent op ons symposium aanwezig geweest.
  Ik heb je bespreking met aandacht gelezen. Ik waardeer jouw kritische ingesteldheid, jouw vlotte schrijfstijl en jouw interesse in wat ook mij & ons bezig houdt.
  Ik heb er absoluut geen probleem mee dat je anders denkt dan wij en zelfs niet dat je ons (en vooral mij heb ik bij momenten toch de indruk) niet heel hoog acht. Jij zult het understatement gehalte van dit zinnetje wel begrijpen.
  Wat mij wel verwondert en wat ik niet goed begrijp is :
  * waarom ben je niet bereid tot een open en persoonlijk gesprek ?
  * hoe denk je nu werkelijk zelf over het fenomeen van chemtrails, o.a. na het bijwonen van ons symposium. Is dit voor jou een reëel fenomeen en zo ja : wat moet er dan tegen gedaan worden ?
  Ik zou het heel erg appreciëren mocht je dit willen verduidelijken.
  Achtingsvolle en sportieve groet,
  Peter Vereecke
  PS: Je kent mijn adres en telefoonnummers wel. Ook skype-contact is mogelijk. Zelfs op een goeie ouwerwetse brief zal ik reageren !

  Peter Vereecke

  3 juni 2010 at 06:01

 2. Beste AP, ik heb dit artikel integraal overgenomen op ons ZapLog:

  http://zaplog.nl/zaplog/article/case_orange_een_kritische_bespreking_van_het_belfort_group_symposium_over_c/

  Als je hier bezwaar tegen hebt, wil je me dan aub mailen, dan verwijder ik het meteen weer. Excuses voor de ‘omgekeerde’ werkwijze.

  Patrick

  Patrick Savalle

  4 juni 2010 at 08:07

 3. PS Telenet kijkt mee….U toch ook!

  Marc Daese

  10 juni 2010 at 19:25


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: